De diensten bij een notariskantoor in Antwerpen

Een notaris is een dienstverlener die veel mensen op een bepaald moment nodig zullen hebben in hun leven. Soms bij de aanschaf van een woning, het oprichten van een corporatie of voor het laten opstellen van een testament. De documenten die een notaris opmaakt zijn officiële documenten. Notaris kun je ook niet zomaar worden, daar is ten eerste een lange opleiding voor nodig en men moet vervolgens praktijkervaring opdoen. Daarna wordt iemand een zogenaamd kandidaat notaris.

Het kopen van een woning

Voor de koop van een woning zijn de diensten van een notaris noodzakelijk. Zodra de koopovereenkomst is getekend door beide partijen zal er een akte moeten worden opgesteld, waarbij de woning in feite van eigenaar zal wisselen. De oude eigenaar doet, na ontvangst van de gelden, afstand van de woning. En de koper zal de nieuwe eigenaar worden. Deze aktes worden dus opgesteld door de notaris. De tarieven die worden gerekend zijn in Nederland in feite vrij, de notarissen mogen dus met elkaar concurreren. In Belgie ligt dat iets anders, daar zijn er vastgestelde tarieven beschikbaar.

Op laten stellen van een testament

testament opstellen antwerpenMaar niet alleen bij het aanschaffen van een woning zijn de diensten van de notaris nodig, ook bij het laten opstellen van een testament. Dit is natuurlijk niet onbelangrijk. In zo’n document kunt u aangeven wat er met uw geld en andere bezittingen gedaan moet worden bij uw overlijden. Als er geen testament is opgesteld, zullen de bezittingen automatisch aan de erfgenaam worden overgedragen.

Meer over een Notaris Antwerpen:

Notaris Jelle Van Hove
Amerikalei 79
2000 Antwerpen, België
http://www.notarisvanhove.be